Ydelser & Priser

Råd og Vejledning

Er du usikker på, hvordan du skal forholde dig til henvendelse eller afgørelse fra kommunen? Føler du dig tilstrækkelig inddraget eller hørt? Er du i tvivl om, hvad der står i den rapport eller undersøgelse du har fået? Er du i tvivl om næste skridt?

Børn og Familie

Har du spørgsmål til en tvangssag? Ved du hvorfor du blev anbragt? Har du spørgsmål til forløbet i en tvangssag? Har dit barn eller ung brug for samtaler? Har hele familien brug for samtaler? Hvordan med børnene efter skilsmissen eller dødsfald?

Afgørelser og Klager

Har du spørgsmål til afgørelsen? Hvad betyder den for din sag? Skal du klage? Har du brug for hjælp til klagen?

Handicap

Får du dækket dine merudgifter? Har du spørgsmål til din lønkompensation? Bliver du tilstrækkeligt aflastet / afløst?

Sorg og Krise, Skilsmisse

Har dit barn eller ung brug for samtaler? Har hele familien? Hvordan med børnene efter skilsmisse eller dødsfald?

Priser

Administrativt arbejde: 495 kr./time

Mødedeltagelse som bisidder: 1.015 kr.

Mødedeltagelse som partsrepræsentant: 1.250 kr.

Samtaleforløb: 1.115 kr./time

Kørsel: 495 kr./kørt time – mere end to timer gratis

Alle priser udregnes pr. påbegyndt kvarter

Ingen bindinger. Ingen opsigelsesvarsel.  Du betaler kun time-for-time og ikke mere. Intet skjult gebyr eller tillæg.